Parapsychologie bestaat al honderd jaar in Nederland

De Studievereniging voor Psychical Research (SPR) viert haar 100-jarig bestaan met de organisatie van het congres: ‘100 jaar parapsychologie in Nederland’. Belangstellenden worden hierbij uitgenodigd. Het congres zal plaatsvinden op 22 mei 2022 (vanaf 12:00), aan Radboud Universiteit Nijmegen, Theaterzaal C. Dat meldt Dutch Society for Psychical Research.

Paranormale ervaringen en verschijnselen worden in alle culturen en tijden gemeld. Ze wekken vaak verwondering op, maar soms ook angst. Het meest bekend zijn de anekdotes over dergelijke ervaringen en de vermeende ‘paranormale prestaties’ van zelfverklaarde mediums, maar veel belangrijker is de mogelijkheid om paranormale ervaringen te onderwerpen aan wetenschappelijk onderzoek in streng gecontroleerde condities. 

Parapsychologie 

Parapsychologie is een grensoverschrijdende wetenschap met raakvlakken aan psychologie, natuurkunde, biologie en medische wetenschap. Bovendien hebben de resultaten van parapsychologisch onderzoek potentieel enorme filosofische implicaties. Het systematisch verzamelen van gerapporteerde ervaringen kan een aanzet zijn tot theorievorming, maar de laatste 100 jaar wordt er vooral ook onderzoek gedaan: gecontroleerde en gestandaardiseerde laboratoriumexperimenten die resulteren in statistisch verantwoorde uitspraken omtrent fenomenen als telepathie, precognitie en psychokinese. In Nederland zet de SPR zich al 100 jaar in voor het uitvoeren van dat onderzoek. Ook geeft de SPR het ‘Tijdschrift voor parapsychologie en bewustzijnsonderzoek’ uit. 

Tijdens het congres wordt de balans opgemaakt van 100 jaar parapsychologie in Nederland, wordt er gekeken naar de implicaties van die wetenschap en wordt er een blik op de toekomst geworpen. 

Meer informatie over het congres en het programma vindt u hier

Door: Nationale Onderwijsgids