RUG-onderzoek: Woonlasten stijgen 2,9 procent voor huishouden in koopwoning

De gemeentelijke woonlasten in de grootste gemeenten stijgen dit jaar 2,9 procent voor huishoudens in een koopwoning. De ozb stijgt met 3,5 procent het sterkst, gevolgd door de rioolheffing (3,2 procent). Voor huurders stijgen de gemeentelijke woonlasten 1,5 procent. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2022 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

COELO onderzocht de tarieven van 40 grote gemeenten, waar 42 procent van de Nederlandse bevolking woont. Het volledige rapport, met cijfers over alle afzonderlijke grote gemeenten, is te vinden op de website.

Afvalstoffenheffing 

De gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens die hun woning bezitten (ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing) stijgen gemiddeld met 25 euro (2,9 procent) tot 876 euro per jaar. Dat is een veel kleinere stijging dan in 2021 toen de woonlasten voor eigenaar-bewoners 6,7 procent stegen. Het grote verschil tussen 2021 en 2022 zit vooral in de afvalstoffenheffing. In 2022 stijgt deze heffing gemiddeld 2,1 procent (7 euro). In 2021 was dit 10 procent (31 euro). In 2022 stijgt de gemiddelde ozb-aanslag met 3,5 procent (12 euro) en de rioolheffing 3,2 procent (6 euro). De woonlasten zijn het hoogst in Leiden (1.162 euro) en het laagst in Tilburg (687 euro).

Huishoudens in een huurwoning betalen afvalstoffenheffing en in sommige gemeenten rioolheffing. In 2022 kost dit gemiddeld 400 euro. Dat is 6 euro (1,5 procent) meer dan in 2021. Voor de afvalstoffenheffing betalen zij, net als eigenaar-bewoners, 7 euro meer. De rioolheffing voor huurders daalt gemiddeld 1,8 procent (1 euro). 

Daling ozb-tarief 

Huiseigenaren betalen ozb aan de gemeente, huurders niet. In 2022 betalen huiseigenaren gemiddeld 347 euro. Dat is 3,5 procent meer dan vorig jaar. Het tarief stijgt het sterkst in Utrecht (16,5 procent). Utrecht verhoogt de ozb-tarieven zodat de gemeente het voorzieningenniveau en de bereikbaarheid van de stad op peil kan houden In zes gemeenten daalt het ozb-tarief. De daling is het sterkst in Breda (5,1 procent). In Den Haag betalen huishoudens het minst (gemiddeld 207 euro), in Nijmegen het meest (766 euro). 

Keuzes 

Gemeenten kunnen kiezen of zij rioolheffing opleggen aan woningeigenaren, aan huurders of aan beide. Huurders betalen gemiddeld 57 euro voor de rioolheffing, dat is 1,8 procent (1 euro) minder dan in 2021. De daling komt doordat twee gemeenten (Hilversum en Purmerend) er in 2022 voor kiezen om niet langer huurders maar eigenaren rioolheffing te laten betalen. In de overige grote gemeenten stijgt de rioolheffing voor huurders gemiddeld 4,0 procent (2 euro). 

In 15 grote gemeenten (38 procent) betalen huurders geen rioolheffing. In de gemeenten waar huurders wel rioolheffing betalen varieert het tarief voor zowel één- als meerpersoonshuishoudens van 29 euro in Oss tot 284 euro in Zaanstad. 

Huishoudens met een eigen woning betalen niet alleen de rioolheffing voor gebruikers (die huurders ook betalen) maar ook die voor eigenaren. Gemiddeld betalen zij 3,2 procent (6 euro) meer dan in 2021. Eénpersoonshuishoudens betalen het minst in Lelystad (106 euro) en het meest in Zaanstad (284 euro). Meerpersoonshuishoudens betalen het minst in Tilburg (108 euro) en het meest in Westland (295 euro).

Met de afvalstoffenheffing wordt de afvalinzameling en –verwerking bekostigd. Een meerpersoonshuishouden betaalt gemiddeld 342 euro aan afvalstoffenheffing, 2,1 procent meer dan vorig jaar. 

Nijmegen en Amsterdam

Huishoudens in Nijmegen betalen net als in 2019 het minst (39 euro) omdat een groot deel van de kosten van afvalinzameling en verwerking wordt betaald uit de ozb. In Amsterdam betalen huishoudens het meest (441 euro).

Door: Nationale Onderwijsgids