Dalende respons maakt studentevaluaties minder betrouwbaar

Onderzoekers van Tilburg University waarschuwen dat studenten steeds minder vaak deelnemen aan de vele enquêtes die zij krijgen toegestuurd, en dat dit de betrouwbaarheid van deze enquêtes verminderd. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld lastiger om cursussen en vakken te evalueren. Dit meldt ScienceGuide.

Er is een trend van over-enquêtering en enquêtemoeheid waarneembaar, aldus de onderzoekers. Omdat het steeds makkelijker en goedkoper is geworden om enquêtes uit te sturen, gebeurt dit ook steeds meer. Hierdoor voelen studenten zich minder vaak geneigd om deel te nemen. Door een lage ‘opkomst’ is het moeilijk om een cursus en vak echt goed te beoordelen op basis van een enquête onder studenten.

Oplossingen

De onderzoekers hebben ook gekeken naar manieren waarop deelname aan enquêtes weer verbeterd kan worden. Uit hun onderzoek bleek dat een Nederlandstalige uitnodiging de participatiegraad verhoogd. Tweetalige uitnodigingen konden op een significant lagere deelname rekenen, en er deden niet meer internationale studenten mee dan bij de eentalige Nederlandse uitnodiging. Wat ook bleek te helpen is een latere deadline voor het invullen van de enquête.

Door: Nationale Onderwijsgids