Normal_rss_entry-195757

WOinActie, een verzameling van onderwijsactiegroepen, heeft maandagmiddag in Leiden geroepen om het aftreden van onderwijsminister Ingrid van Engelshoven. "We hebben het vertrouwen in haar opgezegd, omdat ze niets oplost en alleen maar problemen creëert", aldus de woordvoerder, hoogleraar Rens Bod.

Van Engelshoven was aanwezig bij de opening van het academisch jaar in de Pieterskerk in Leiden. Op een plein naast de kerk, Het Gerecht, stonden volgens Bod maandagmiddag circa duizend mensen te demonstreren, zowel docenten en professoren als studenten.

WOinActie wil een forse investering in het hoger onderwijs. De algemene universiteiten van ons land willen in ieder geval binnen hun eigen budget geen geld overhevelen van medische en alfa- en gammastudies naar leergangen bèta en techniek. Dat was wel geadviseerd door de speciale commissie-Van Rijn en deels overgenomen door het kabinet, omdat er veel vraag is naar beroepen in laatstgenoemde sectoren.

Algemene universiteiten bieden alle studies aan en willen geen negatieve ingrepen doen in de eigen organisatie omdat ze kwaliteit aan alle studenten willen bieden.

Van Engelshoven verdedigde in haar toespraak de verschuiving van geld naar de bèta- en technische wetenschappen als een noodzakelijke "spoedreparatie". Ze erkent dat zo'n noodgreep "zelden fraai" is, maar voegde daar aan toe: "Het uitbreiden van de opleidingscapaciteit bij onze bèta-opleidingen kan niet wachten tot een later moment."

Carel Stolker, de rector magnificus van de Universiteit Leiden, liet zich in een interview maandag in Het Financieele Dagblad al fel uit over de verstoorde verstandshoudingen. "Ik heb het gevoel dat politiek en hoger onderwijs elkaar zijn kwijtgeraakt", aldus Stolker. "Ik heb nog nooit meegemaakt dat de relatie - nota bene op het hoogtepunt van de economie - zo slecht was als nu."

In zijn slotwoord bij de opening van het academisch jaar leek Stolker 'Den Haag' en de minister de hand te reiken. "Uw tekst geeft veel aanknopingspunten om gezamenlijk goede dingen te doen."

Door: ANP