Normal_wetenschap__onderzoek__innovatie
Prof.dr. Jos Benschop en drs. Nienke Meijer worden beiden lid van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). De ministerraad heeft besloten hen voor te dragen voor benoeming. De heer Benschop is per 1 januari 2018  toegetreden tot de adviesraad, mevrouw Meijer treedt per 1 mei 2018 toe. Beiden zijn benoemd voor een periode van vier jaar. Dit meldt Rijksoverheid.
Jos Benschop is sinds 2011 senior vice president technology bij ASML. Ook is hij bijzonder hoogleraar Industriële Natuurkunde aan de Technische Universiteit Twente. Nienke Meijer is sinds 2013 voorzitter van het College van Bestuur van Fontys Hogeschool. Naast haar functie is zij ook lid van de Raad van Toezicht van het LUMC en lid van de Raad van Commissarissen van Deloitte. Benschop en Meijer volgen respectievelijk Martin Schuurmans en Valerie Frissen op.
 
De AWTI richt zich op kennisontwikkeling en innovatie, op het beleid daarvoor en op de factoren die deze processen beïnvloeden. Vaak adviseert de raad over de voorwaarden waaronder kennisontwikkeling en innovatie plaatsvinden, bijvoorbeeld over de financiering van onderzoeksinstellingen. De raad adviseert daarnaast over de maatschappelijke en economische gevolgen van wetenschap, technologie en innovatie.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids