Twintig organisaties willen van de Tweede Kamer meer geld voor passend onderwijs

Ouders & Onderwijs roept samen met 20 organisaties de Tweede Kamer op om budget vrij te maken voor de verbetermaatregelen passend onderwijs. De plannen die in 2020 door toenmalig minister Slob werden gepresenteerd zijn niet voorzien van een financiële paragraaf. ‘Zorgwekkend’, vinden de briefschrijvers, omdat de plannen nu bekostigd moeten worden met geld dat bestemd is voor  zorgleerlingen. Op woensdag 30 maart debatteert de Tweede Kamer met minister Wiersma (Primair- en Voortgezet Onderwijs) over passend onderwijs. Dat meldt Ouders & Onderwijs.

In 2020 presenteerde de minister een verbeterplan met 25 maatregelen voor het passend onderwijs. Er is toen echter geen budget vrijgemaakt voor plannen. Volgens de briefschrijvers wordt geld dat bedoeld is voor ondersteuning aan kinderen, nu ingezet voor de verbetermaatregelen. Zo moeten de samenwerkingsverbanden van scholen nu de ouder- en jeugdsteunpunten bekostigen, wat ten koste gaat van de ondersteuningsmiddelen. In de brief, die op initiatief van Ouders & Onderwijs, oudervereniging Balans en patiëntenorganisatie Ieder(in) werd opgesteld, wordt opgeroepen om de verbeteragenda te voorzien van een realistisch budget.

Zorgplicht 

De organisaties zien dat er ondanks de verbeteraanpak ‘in de scholen zelf nog weinig veranderd is’. Zo worden er nog steeds leerlingen geweigerd als er een vermoeden bestaat dat er extra ondersteuning nodig is. Op die manier ontlopen scholen hun zorgplicht. Ook in het oplossen van de thuiszittersproblematiek zit geen vaart. Nog steeds zitten duizenden kinderen thuis zonder onderwijs. 

Overbelasting regulier onderwijs 

Echt passend onderwijs vraagt om steviger ingrijpen, zo schrijven de organisaties. Het kernprobleem volgens de organisaties is 'dat er door de overbelasting van het reguliere en speciale onderwijs overvolle klassen zijn, hoge werkdruk, tekort aan leraren, te weinig ondersteuning in de klas en personeel onvoldoende is toegerust.' De gevolgen hiervan zijn direct en als eerste zichtbaar bij de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Volgens de organisaties moet worden geïnvesteerd in kleine klassen en meer handen in de klas.

Inclusief onderwijs 

Het kabinet zou ook meer moeten doen om richting inclusief onderwijs te werken. Inclusief onderwijs betekent dat ieder kind dicht bij huis naar een reguliere school kan gaan. Leerrecht als wettelijke uitgangspunt is volgens de organisaties de basis voor inclusief onderwijs. Het streven naar inclusief onderwijs staat ook in het coalitieakkoord van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie. 

De Tweede Kamer debatteert op woensdag 30 maart aanstaande vanaf 11.30 uur met minister Wiersma over het passend onderwijs.

Door: Nationale Onderwijsgids