Ouders positiever over effect van media op kinderen

Ouders van kinderen van 0 tot en met 6 jaar zijn positiever gaan denken over het effect van media op hun kind in vergelijking met eerdere jaren. Zo vinden veel ouders dat media hun kind helpen met onder meer taalontwikkeling en rekenvaardigheid. Dit blijkt uit het Iene Miene Media-onderzoek 2021 dat vandaag wordt gepresenteerd in het kader van de start van de Media Ukkie Dagen (26 maart tot en met 2 april). Dit meldt Netwerk Mediawijsheid.

Ouders zien dit jaar meer positieve dan negatieve effecten van media op hun kind. Zo ziet een ruime meerderheid dat de taalontwikkeling en rekenvaardigheid van hun kind toeneemt door het gebruik van media. Het gaat dan bijvoorbeeld om het leren van begrippen, de Engelse taal en het ontwikkelen van geduld. Ouders zien minder de negatieve kanten van veelvuldig mediagebruik, zoals fysieke klachten.
 
Ouders zijn minder positief over het effect van media in relatie tot online onderwijs. Ruim een kwart van de ouders van 5-6-jarigen geeft aan dat hun kind hierdoor minder goed kan leren.
 
70 procent van de ouders geeft aan dat de coronapandemie impact heeft op het mediagebruik van hun kind. Ze zitten meer achter een beeldscherm dan vroeger en hebben minder mogelijkheid hebben om met andere kinderen te spelen. Wel blijkt dat kinderen in 2021 slechts enkele minuten meer besteden aan media dan dat ze voor corona deden. De toename van het mediagebruik onder kinderen is vooral overdag. Met name tussen de middag is het beeldschermgebruik toegenomen: van 39 procent naar 50 procent. Dan kijken kinderen vaak alleen, zonder begeleiding van ouders.
 
 

Beeldscherm als oppas

Uit het onderzoek blijkt ook dat activiteiten die ouders uitvoeren bij hun kinderen voornamelijk passief van aard zijn. Ouders kijken meer van een afstandje toe dan dat ze actief betrokken zijn en gebruiken het beeldscherm ook wel als oppas terwijl ze bijvoorbeeld aan het koken zijn. Prof.dr. Peter Nikken, lector Jeugd en Media aan Hogeschool Windesheim zegt daarover: “Beeldschermen inzetten als handige oppas bij de dagelijkse opvoeding is niet per se slecht. Het geeft ouders lucht bij het reilen en zeilen thuis. De keerzijde van jonge kinderen achter een beeldscherm ‘parkeren’ is natuurlijk wel dat je als ouder minder zicht hebt op wat ze op de beeldschermen tegenkomen.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids