Dit zijn de wijzigingen in de protocollen voor het onderwijs

Hoewel er in de meest recente persconferentie van het kabinet geen grote wijzingen werden aangekondigd voor het onderwijs zijn er wel een aantal richtlijnen veranderd die gevolgen hebben voor de regels die op scholen gelden. Daarom zijn alle protocollen aangepast. Dit meldt de PO-Raad.

Tijdens de persconferentie werd aangekondigd dat mondkapjes verplicht worden in het voorgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Hoewel dit wettelijk nog niet geregeld is geldt al wel een dringend advies aan scholen om mondkapjes verplicht te maken. Dat houdt in dat leerlingen, personeel en volwassen bezoekers mondkapjes dragen als zij zich binnen de school verplaatsen. Voor het speciaal onderwijs geldt dat scholen zelf moeten inschatten voor welke leerlingen het dragen van een mondkapje wel of niet haalbaar is.

In het primair onderwijs en primair speciaal onderwijs is het niet verplicht om een mondkapje te dragen, maar een school kan wel besluiten om dit te adviseren als anderhalve meter afstand houden tussen volwassenen buiten het leslokaal niet kan.

Afstand

Scholen krijgen het advies om te zorgen dat ouders/verzorgers zo veel mogelijk buiten de school blijven en dat er altijd anderhalve meter afstand wordt gehouden. Voor speciale activiteiten binnen de school, zoals musicals en andere vieringen, geldt het advies om alleen de aanwezigheid van leerlingen en personeelsleden toe te staan en geen andere volwassenen.

Het laatste punt is dat gymlessen in het primair onderwijs gewoon door kunnen gaan.

Door: Nationale Onderwijsgids