Normal_geld__biljet__bankbiljet

De gemeente Maastricht investeert de komende jaren ruim 45 miljoen euro in de verbetering van de huisvesting van het primair onderwijs, zowel in renovatie als in nieuwbouw. Schoolbesturen in het primair en speciaal onderwijs en kinderopvangorganisaties in Maastricht hebben samen met de gemeente een geactualiseerd Integraal huisvestingsplan (IHP) gemaakt voor de Integrale Kindcentra (IKC’s). Dit meldt gemeente Maastricht.

Het plan is een actualisatie van het IHP uit 2015 en is gericht op het geleidelijk samenvoegen van scholen en opvangvoorzieningen als antwoord op ontgroening en krimp. Actualisatie van het IHP is noodzakelijk vanwege nieuwe inzichten op het gebied van onder andere duurzaamheid en energie. Ook is de beleidsopgave passend onderwijs (inclusie) meegenomen in dit nieuwe plan. Het aantal locaties voor speciaal onderwijs zal afnemen en er wordt gekoerst op concentratie in een zogenaamde Campus Special Needs aan de westkant van de stad. Het aantal basisscholen wordt verder teruggebracht van 28 locaties in 2019 naar 23 in 2023 en 21 in 2025.
 

Concrete plannen komende jaren

Het IHP Kindcentra is een strategisch huisvestingsplan voor 2020-2036 en kijkt specifiek naar de komende vier jaren. Op basis van dit plan kunnen schoolbesturen in samenspraak met kinderopvangorganisaties een financiële aanvraag indienen voor onderwijshuisvesting. Bij de herschikking van de onderwijslocaties is rekening gehouden met onder meer demografische factoren, sport en spel mogelijkheden en centrale ligging in de wijk.

 

Realisatie van IKC's

Wethouder Bert Jongen: “De realisatie en doorontwikkeling van IKC’s heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Niet alleen omdat gebouwen duurzaam en eigentijds worden aangepast, maar ook omdat school en kinderopvang vanuit één pedagogisch plan werken en als één team aan de ontwikkeling van de kinderen tussen 0 en 13 jaar. We kijken daarbij ook wat er qua huisvesting nodig is om ook kinderen die (zorg) ondersteuning nodig hebben zoveel mogelijk binnen regulier onderwijs les te kunnen geven. Thema’s als gezonde voeding, veiligheid, bewegingsonderwijs, cultuur en jeugdzorg zijn onderdeel van de onderwijsvisie in de IKC’s.”
 
Meer informatie over de plannen is hier te lezen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids