Normal_kind_geld

In Friesland is het aantal gastlessen over homoseksualiteit drastisch afgenomen. Reden is de ingetrokken subsidie van de provincie voor het COC, de belangenorganisatie voor lhbti-ers. Jammer, vindt COC-directeur Anne de Groot: “We geven niet alleen voorlichting, maar bieden jongeren ook een ontmoetingsplek.’‘ Dit meldt de Leeuwarder Courant.

Twee jaar geleden gaf het COC ruim 120 keer voorlichting op scholen, maar in 2018/2019 was dit aantal gedaald naar 44. Half 2018 heeft de provincie Friesland de subsidie stopgezet en sindsdien is het aantal gastlessen met ruim 60 procent afgenomen. 
 
Daarna kregen de Friese gemeenten de verantwoordelijkheid voor het lhbti-beleid, maar alleen Heerenveen trok extra geld uit voor professionele voorlichting over homoseksualiteit. Veel gemeenten, vooral op het platteland, denken dat de homo-emancipatie wel voltooid is en er geen voorlichting meer nodig is. COC-voorzitter Anne De Groot vindt dit echter een gebrek aan inzicht: “Zo’n 5 tot 10 procent van de bevolking is lhbti-er. En vooral in plattelandsgemeenten, waar de hetero-norm heel sterk is, zijn ze niet zichtbaar."
 
Hoewel het onderwerp homoseksualiteit wel deel uitmaakt is van de biologieles, vindt De Groot het toch belangrijk dat het COC hiervoor ingeschakeld wordt. Ze wijst er in de Leeuwarder Courant op dat het COC alle expertise in huis heeft. Ook wordt de voorlichting gegeven door iemand die ervaringsdeskundige is en daarmee ook een rolmodel is voor de leerlingen. “Die kennismaking is ontzettend belangrijk voor de zelfacceptatie van lhbti-leerlingen en de positieve beeldvorming over lhbti-ers onder alle leerlingen.’‘
 
Door: Nationale Onderwijsgids