Normal_gebarentaal_doof_slechthorend_speciaal_onderwijs

Uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en een analyse van Trouw blijkt dat er vorig jaar meer leerlingen naar het speciaal onderwijs gingen. Dat deze conclusie getrokken kan worden is vrij bijzonder, omdat er sinds de invoering van de Wet passend onderwijs juist naar gestreefd wordt om leerlingen met en zonder een beperking samen in de klas te houden. Momenteel volgen circa 34.000 kinderen in ons land speciaal onderwijs. Dat meldt Trouw.

Die wet is inmiddels vier jaar van kracht. Meteen na de invoering in 2014 was er sprake van een afname van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. Dit had overigens ook te maken met het feit dat het totale aantal leerlingen in het basisonderwijs dat jaar behoorlijk afnam. Het afgelopen jaar kwamen er echter ongeveer honderd aanmeldingen voor speciaal onderwijs bij, ondanks dat ook toen het totaal aantal basisschoolleerlingen afnam.

De belangenvereniging voor mensen met een beperking Ieder(in) brengt vandaag een rapport naar buiten over het belang van het samen naar school gaan. Er is namelijk gebleken dat kinderen wat betreft de diversiteit in vriendschappen meer baat hebben bij regulier basisonderwijs.

Illya Soffer, directeur van Ieder(in), noemt de cijfers van DUO teleurstellend. Volgens haar zijn de intenties op papier goed, maar blijkt de praktijk anders te zijn. “Het beleid is erop gericht dat kinderen alleen naar een speciale school gaan als het niet anders kan, maar het onderwijs blijft gesegregeerd. Ouders kunnen onvoldoende kiezen voor een school in de buurt”, aldus Soffer.

Aan de andere kant denkt Soffer dat de keuze van ouders een grote rol speelt bij het kiezen van een onderwijsvorm. Als er in het reguliere basisonderwijs niet voldoende ondersteuning geboden kan worden, kiezen ouders vaak voor speciaal onderwijs voor hun kind.

De toename van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs wordt bevestigd door het ministerie van Onderwijs. Voornamelijk dove, slechthorende leerlingen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis die niet onder het stelsel passend onderwijs vallen, zorgen voor de groei, stelt een woordvoerder. Het gaat daarbij om leerlingen tot een leeftijd van 7 jaar. In het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs is overigens wel sprake van een dalend aantal leerlingen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids