Logo_algemene_onderwijsbond_aob_logo

Uit onderzoek van het onderzoeksinstituut Regioplan blijkt dat de uitspraken van de geschillencommissie passend onderwijs door veel ouders niet positief worden ontvangen. 60 procent van hen vindt dat scholen uitspraken van de commissie niet opvolgen. 85 procent van de scholen vindt echter dat dit wel gebeurt. Dat meldt de AOb.

Ouders en scholen zijn het daarnaast niet eens over de vraag of geschillen zijn opgelost. Van de ouders is 40 procent van mening dat geschillen waarover de commissie een uitspraak heeft gedaan gedeeltelijk zijn opgelost, tegenover 77 procent van de scholen.

Scholen zijn sinds 1 augustus 2014 volgens de wet passend onderwijs verplicht om kinderen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben om op een onderwijsplek terecht te kunnen. Wanneer scholen daar niet in slagen, moeten zij dat goed kunnen beargumenteren en daarnaast zorgen voor een andere school voor die kinderen. Ouders hebben de mogelijkheid om naar de geschillencommissie te stappen wanneer er over de plaatsing van hun kind conflicten ontstaan.

In een geval van een conflict leiden uitspraken van de commissie niet tot een betere verstandhouding tussen ouders en scholen. Uit een webenquête blijkt namelijk dat ruim 92 procent van de leerlingen die inzet waren van een geschil niet meer op de school zitten waarmee zij in conflict waren. Voor de herplaatsing op een andere school is het regionale samenwerkingsverband, waar scholen onderdeel van zijn, van groot belang.

Wanneer er een conflict ontstaat, zouden scholen dit samenwerkingsverband eerder actief moeten betrekken om tot een oplossing te komen tussen ouders en de school, zo vindt Regioplan. Tegelijkertijd zou de geschillencommissie vervolgens zelf uitspraken in haar aanbevelingen explicieter, duidelijker en minder abstract moeten verwoorden, om verwarring te voorkomen.

Eugenie Stolk, dagelijks bestuurder primair onderwijs van de AOb, is van mening dat er zo min mogelijk problemen tussen ouders en scholen moeten zijn. De geschillencommissie zou eigenlijk ook minder te doen moeten krijgen. Daarom is volgens haar goed dat er gekeken wordt naar de rol en werking van de geschillencommissie passend onderwijs.

Stolk zegt verder dat conflicten vaak ontstaan doordat scholen en ouders andere verwachtingspatronen hebben over in hoeverre de school ondersteuning biedt. De nieuwe regeringspartijen willen investeren om de relatie tussen ouders en scholen te verbeteren. Volgens de AOb zou er één landelijk niveau van basisondersteuning moeten komen. Want volgens de bond ontstaan er minder conflicten wanneer er meer helderheid komt over wat een school kan bieden en wat niet.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids