Webinar over inzicht leergedrag mbo-studenten

Onderwijsprofessionals die graag willen bijleren over het leerproces van mbo-studenten kunnen op maandag 17 juni een webinar van onderzoeker Maaike Koopman bijwonen. Zij is onderzoeker bij de lectoraten Beroepsonderwijs en Werken in Onderwijs van Hogeschool Utrecht. Hier onderzoekt zij het leergedrag van leerlingen en studenten, meldt mbo-Today.

De webinar wordt verzorgd door Maaike Koopman en haar collega Annoesjka Boersma. Hierin vertellen de twee over de manieren waarop mbo-studenten op school leren. Zo zijn er volgens onderzoek drie leerprocessen die van belang zijn bij het leren van een beroep: leren als context maken, leren als betekenis geven en leren als ingroeien in een beroep. Mbo-studenten hechten volgens Koopman de meeste waarde aan het beroepsonderdeel van de opleiding.

Koppelen aan beroep

Volgens Koopman is het daarom effectief om algemene vakken met de praktijk te verbinden. Zoals een verpleegkundige die verpleegkundig rekenen leert. Op die manier raakt een student meer betrokken en sluit het beter aan op de werkzaamheden die de student in zijn of haar beroepsleven gaat uitoefenen.

Webinar

“In de webinar leer je bijvoorbeeld hoe je gesprekken met studenten kunt voeren zodat je hun leren actief kunt beïnvloeden”, aldus Koopman. Er wordt onder andere en korte video laten zien waarin een docent en student een gesprek voeren. De docent wil de koppeling maken tussen de gegeven informatie en het toepassen hiervan tijdens een stage. Ze stelt dat er binnen het onderwijs veel kennis is over de manier waarop je studenten het beste kunt begeleiden, maar dat er minder bekend is over de leerprocessen, hoe die een rol spelen en hoe ze verlopen.

De webinar is gratis te volgen op maandag 17 juni. Deze start om 15:30 en duurt tot 16:15 uur. Deze is bedoeld voor praktijkbegeleiders, praktijkopleiders, stagebegeleiders, opleiders, docenten, teamleiders en beleids- en kwaliteitsmedewerkers in het mbo. Aanmelden kan via deze link.

Door: Nationale Onderwijsgids