CNV Onderwijs bereikt onderhandelaarsakkoord nieuwe cao SBB

CNV Onderwijs en de andere bonden hebben gisteren met de stichting SBB een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de nieuwe cao SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). De lonen gaan structureel 7 procent omhoog, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2023. Daarnaast kent het akkoord twee incidentele uitkeringen: te weten een extra uitkering van 4 procent vooruitlopend op de invoering van een nieuw loongebouw (voor iedereen die op 1 december 2023 in dienst is en naar rato) en een eenmalige uitkering van 2500 euro naar rato, voor iedereen die tussen 1 juli en 1 december 2023 in dienst was. De nieuwe cao heeft een looptijd van 12 maanden en loopt van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024. Dat meldt CNV Onderwijs.

De stichting SBB zorgt voor een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. De organisatie erkent en begeleidt leerbedrijven waar studenten terecht kunnen voor een stage of leerbaan. CNV Onderwijs onderhandelaar Natasja Heuwer is trots op het resultaat: “Niet alleen hebben we een mooie loonparagraaf weten af te spreken, maar we hebben ook duidelijke afspraken kunnen maken over hoe de werkgever omgaat met medewerkers die te maken krijgen met (mantel)zorg, rouw en overgang. Medewerkers in een dergelijke situatie worden nadrukkelijk aangemoedigd om dit met de leidinggevende te bespreken en met de werkgever maatwerkafspraken te maken, zoals coaching en een (tijdelijk) ander werkritme. Daar zijn we als CNV heel blij mee.”

Loongebouw 

SBB wil graag de stap zetten naar een nieuw loongebouw om een aantrekkelijke werkgever te blijven. Werkgever en de bonden streven er naar om dat nieuwe loongebouw in het derde kwartaal van 2024 te kunnen invoeren. Voor 2023 was er echter al wel budget voor deze vernieuwing door het ministerie van OCW beschikbaar gesteld. Dit geld is in dit akkoord deels gebruikt om de structurele loonsverhoging mogelijk te maken en deels om de éénmalige uitkering van 4 procent te financieren. De komende maanden zal verder onderhandeld worden over de totstandkoming van het nieuwe loongebouw.

Door: Nationale Onderwijsgids