'Zet mbo'ers in langs het spoor en houd Nederland in beweging'

De spoorsector heeft te kampen met een tekort aan technisch personeel en de reiziger is hier de dupe van. ‘Het spoor’ sluit daarmee aan in het rijtje vitale sectoren dat geraakt wordt door de schaarste aan goed opgeleide vakmensen. De impact is groot en reikt veel verder dan alleen de spoorsector. Dit maatschappelijke knelpunt kan alleen worden aangepakt door iedereen kansen te bieden op om- en bijscholing. Het mbo is daarvoor dé plek, zo betogen John Voppen, ceo van ProRail en Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad. Dat meldt de MBO Raad. 

Technische mensen vormen het hart van de spoorbranche. Toch lukt het op dit moment niet om voldoende mbo-opgeleide vakmensen aan te trekken. De gevolgen van deze tekorten zijn groot én direct merkbaar. Zo komt het steeds vaker voor dat reparaties aan het spoor later worden uitgevoerd dan nodig, door een tekort aan monteurs. Reizigers zijn daar de dupe van.

Railtechniek op mbo-niveau 

Om de tekorten het hoofd te bieden heeft ProRail het initiatief genomen voor een mbo-opleiding Rail Techniek, die is opgezet samen met spoor- en onderwijspartners. ProRail gelooft in het investeren in een gerichte opleiding Railtechniek op mbo-niveau, om een oplossing te bieden voor dit knelpunt in de markt. De opleiding biedt talenten de mogelijkheid een volgende stap in hun carrière te zetten, van hun huidige werk naar een nieuwe baan bij het spoor.

Dat doet ProRail niet zonder het mbo: bij de opleiding is ook een roc betrokken. En dat is precies waar het wringt: de handschoen wordt nu opgepakt door de markt, waar de regie bij het publiek bekostigd mbo zou moeten liggen. Het mbo is de kracht van elke regio en zou talenten goed en snel moeten kunnen om- en bijscholen zónder wettelijke belemmeringen en mét een heldere publieke opdracht. Die opdracht ontbreekt momenteel nog.

Andere sectoren 

De personeelstekorten zijn breder dan alleen de spoorsector. Dat zorgt ervoor dat onze economie en daarmee ook de ontwikkeling van onze welvaart steeds vaker hapert en ook tot stilstand kan komen. Het zorgt voor een maatschappelijk probleem: de verwachtingen van vitale sectoren blijven achter vanwege het tekort aan mbo-opgeleide vakmensen, terwijl de druk op deze sectoren evenredig toeneemt. Dat vraagt om een andere kijk op, maar vooral ook een andere opdracht aan het publiek bekostigd beroepsonderwijs. Die opdracht is groter dan het halen van een diploma als ‘startbewijs voor de arbeidsmarkt’. Er moet een duidelijke opdracht zijn die draait om een leven lang leren: van 16 tot aan het einde van de carrière.

Maatschappelijke klus 

Het mbo is per definitie de plek om deze maatschappelijke klus te klaren. Onze samenwerking, gericht op talent dat graag een volgende stap in de loopbaan wil maken, toont aan hoe mooi dat kan zijn: alle deelnemers nemen al ervaring mee, omdat zij een werk-naar-werk traject volgen en dus eerdere werkervaring meebrengen in deze opleiding. Ze ontwikkelen zich ook tijdens hun werkzame leven. 16 weken na de start van de opleiding gaan ze al in de praktijk aan de slag en helpen ze dus al ons land mobieler en duurzamer te maken. 

Door dit leertraject krijgen we mensen aan de slag in sectoren waar tekorten zijn. We hebben iedereen nodig die we kunnen krijgen, om ons land in beweging te houden. Dat doen we door mensen de mogelijkheid te bieden om zich een leven lang te ontwikkelen. Zet het mbo daarom nog beter achter het stuur en houd Nederland in beweging. 

Door: Nationale Onderwijsgids