Minister Dijkgraaf maakt afspraken over hogere vergoeding voor mbo-stages

De stagevergoeding van mbo-studenten zal de komende jaren omhoog gaan. Vanaf dit jaar kunnen ze al minimaal rekenen op een onkostenvergoeding, en daar komt nog een beloning voor hun werk bij. Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf heeft hier afspraken over gemaakt met onder meer de werkgevers, werknemers en mbo-instellingen.

Wat mbo-studenten precies betaald krijgen, is nog niet bekend. Werknemers en werkgevers gaan hier afspraken over maken als ze onderhandelen over collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's). Studenten die een programma volgen dat een combinatie is van werk en opleiding zullen bovendien een arbeidscontract krijgen, met het loon dat daarbij hoort.

Stagepact

De afspraken zijn onderdeel van een stagepact, dat dinsdagavond is ondertekend in het ROC Mondriaan in Den Haag door onder andere Dijkgraaf, de MBO Raad, VNO-NCW en de vakbonden FNV en CNV. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap steekt hier 30 miljoen euro in tot 2027.

Stagediscriminatie 

In het pact staan bovendien afspraken die discriminatie op de stagemarkt tegen moeten gaan. Een van de maatregelen is dat eerstejaars mbo'ers worden gekoppeld aan een stageplek zonder dat ze worden geselecteerd op basis van hun cv of een motivatiegesprek. Daardoor zijn de kansen voor iedereen gelijk. Verder krijgt elke mbo-school een laagdrempelig meldpunt om stagediscriminatie te melden.

Betere begeleiding 

Stagelopers zullen daarnaast beter worden begeleid. De ondertekenaars van het pact willen dat per stage in elk geval drie contactmomenten zijn tussen de student, school en het leerbedrijf.

Dijkgraaf zegt dat er "grote, merkbare stappen vooruit" worden gezet voor mbo-studenten, die van hun stage een "veilige, waardevolle en positieve ervaring" maken.

Werkagenda voor het mbo 

Tegelijk met het stagepact ondertekent Dijkgraaf de werkagenda voor het mbo. Dit is een pakket afspraken over onder meer kansengelijkheid, de aansluiting met de arbeidsmarkt en de kwaliteit van het onderwijs. Vakbonden CNV en FNV hebben van tevoren laten weten niet in te stemmen met deze plannen, hoewel ze het stagepact steunen. CNV noemt het een "een-tweetje" tussen "de minister en de MBO Raad als werkgever", waarbij werknemers onvoldoende worden gekend. De vakbond vraagt onder meer om een aantrekkelijk loon en carrièreperspectief.

Door: ANP