Haags Werk Bedrijf wint Doe Weer Mee! Pluim 2022

"Haags Werkbedrijf gaf in 2020 en 2021 werknemers de kans om in werktijd naar school te gaan om beter te leren lezen en schrijven.’’ Om die reden ontvingen bedrijfsmaatschappelijk werker Mechteld Hoogzaad en medewerker Theo Krenz namens HWB de Doe Weer Mee! Pluim 2022 Den Haag. Afgelopen vrijdag reikte de Haagse onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer de pluim uit samen met Stefanie de Klerk van Doe Weer Mee! Plaats van handeling was het Glazen Radiohuis in de Boogaard waar de uitzending van 12 tot 16 september geheel ging over (het ontbreken van) basisvaardigheden zoals lezen, schrijven én rekenen ter gelegenheid van de Week van Lezen en Schrijven 2022. Dat meldt het ROC Mondriaan.

Veel laaggeletterden hebben werk. En voor veel van hen is het te zwaar om naar taalles te gaan. Het  Haags Werkbedrijf gaf in 2020 en 2021 werknemers de kans om in werktijd naar school te gaan. Zij volgden een programma digiTaal op de Werkvloer bij de Taal+ school van ROC Mondriaan. De Pluim is behalve voor de organisatie nadrukkelijk ook bestemd voor Mechteld Hoogzaad die als bedrijfsmaatschappelijk werker bij HWB zich zeer heeft ingezet voor deze lessen.

Aanpak laaggeletterdheid 

In de regionale wervingscampagne ‘Doe Weer Mee!’ werken gemeenten Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Rijswijk, Westland en ROC Mondriaan samen bij de aanpak van laaggeletterdheid in de regio Haaglanden. De Pluim wordt jaarlijks per deelnemende gemeente uitgereikt aan een persoon of organisatie die hieraan een bijzondere bijdrage levert. 

De wervingscampagne Doe Weer Mee richt zich op volwassenen die het lezen en schrijven van de Nederlandse taal en digitale vaardigheden onvoldoende beheersen om mee te kunnen doen in onze samenleving. Meer informatie staat hier

Basisvaardigheden 

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. In Haaglanden gaat het om 18 procent van de volwassenen. Moeite hebben met basisvaardigheden heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar: minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan mensen die hier géén moeite mee hebben. 

Glazen radiohuis 

Stichting Cineac Den Haag organiseerde van 12 tot en met 16 september tussen 7 en 18 uur een glazen radiohuis voor iedereen in heel Haaglanden, op het Bomenplein in het Rijswijkse winkelcentrum Bogaard. Een week lang besteedden verschillende organisaties aandacht aan taal en het tegengaan van laaggeletterdheid. 

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: ROC Mondriaan