Normal_the-student-writes-in-a-notebook-2021-09-01-10-44-15-utc

De ministers van onderwijs hebben de bijgestelde onderzoekskaders vastgesteld zoals die per 1 augustus 2022 gelden in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs. 

De inspectie stelt jaarlijks de kaders bij, om ze aan te passen op veranderde en nieuwe wet- en regelgeving. De bijstelling van dit jaar is iets uitgebreider dan andere jaren vanwege het coalitieakkoord, dat de basis vormt van het huidige kabinet. Lees wat er is veranderd op de pagina Onderzoekskaders: bijstelling 2022.

De Ringen

Zoals vastgelegd in de Wet op het Onderwijstoezicht heeft de inspectie over de bijstelling overleg gevoerd met het georganiseerde onderwijsveld (De Ringen).

Naast de jaarlijkse bijstelling herziet de inspectie haar onderzoekskaders om de paar jaar grondig. De laatste herziening is ingegaan op 1 augustus 2021. Ook de kaders voor het niet-bekostigd primair onderwijs en niet-bekostigd voortgezet onderwijs zijn per 1 augustus 2022 bijgesteld.

Door: Nationale Onderwijsgids