Studenten van programma Gastvrij Fryslân duiken na zomer de horeca in

Maandag is het programma Gastvrij Fryslân officieel van start gegaan. Het programma is een samenwerking tussen het Friesland College, ROC Friese Poort, NHL Stenden Hogeschool, Fryslân Werkt en provincie Friesland en ondernemers in de horeca- en toerismesector. Het doel is om goed opgeleide medewerkers af te leveren aan werkgevers in de horeca en het toerisme. Dat meldt het Friesland College. 

Studenten die een opleiding binnen Gastvrij Fryslan volgen, volgen een volledige praktijkopleiding. Begeleiding vindt plaats vanuit het netwerk van bedrijven en docenten van de ROC’s.

Twee groepen studenten 

De eerste twee groepen studenten gaan na de zomervakantie van start. Een groep start bij WestCord WTC in Leeuwarden en de andere groep bij Van der Valk Hotel in Sneek. Hoewel ze het jaar breed beginnen, kunnen ze later een ‘specialisatie’ kiezen richting opleiding tot kok, manager, ondernemer of gastheer/gastvrouw. Na afronding hebben ze een volledig mbo-diploma op zak.

Ondersteuning 

Het Friese provinciebestuur ondersteunt het programma met 400.000 euro en ook heeft het Regionaal Investeringsfonds 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Gastvrij Fryslân.

Door: Nationale Onderwijsgids