In coronajaar 2021 was 18 procent van de 12- tot 25-jarigen 'psychisch ongezond'

Het aantal jongeren met psychische problemen is tijdens de coronapandemie flink toegenomen. Volgens het CBS was vorig jaar 18 procent van de 12- tot 25-jarigen 'psychisch ongezond'. Dat komt neer op 488.000 jongeren. In 2019 en 2020 was dit nog 11 procent. De verslechtering hangt waarschijnlijk samen met coronamaatregelen, zoals schoolsluitingen en lockdowns.

"Jongeren voelden zich onder andere vaker neerslachtig en somber", aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij meisjes en jonge vrouwen (12 tot 25 jaar) is de psychische gezondheid het meest verslechterd. Bijna een kwart van deze groep wordt door het statistiekbureau aangemerkt als 'psychisch ongezond'. Voor de coronacrisis, in 2019, was dit 14 procent. "Maar ook meer jonge mannen kregen te maken met een slechtere mentale gezondheid", stelt het CBS vast.

Gezondheidsenquête 

Het bureau hield een gezondheidsenquête onder jongeren, een onderzoek waarin mensen vragen beantwoorden over hun gemoedstoestand. Daarbij werd onder meer gekeken naar hoe vaak jongeren zich neerslachtig, onrustig en ongelukkig voelen.

Mentale gezondheid 

Uit eerder onderzoek van het CBS bleek al dat de mentale gezondheid van jongeren verslechterde vanaf het laatste kwartaal van 2020 en dat zette verder door in de eerste twee kwartalen van 2021. Ze gaven aan veel minder vaak dan voor de pandemie gelukkig en tevreden te zijn met het leven.

Door: ANP