Inspectie ziet meer mbo-diploma's en meer opleidingen met een onvoldoende

Uit een analyse van de inspectie blijkt dat er in schooljaar 2019/2020 iets meer studenten met een mbo-diploma zijn uitgestroomd dan in de jaren ervoor. Er is dus een lichte stijging in het diplomarendement. Toch blijkt uit het driejaarsgemiddelde dat het aandeel mbo-opleidingen met onvoldoende resultaten licht toegenomen is. Dit is een landelijke trend, die al in de 2 jaar voor coronacrisis ontstaan is. Binnen de landelijke trend kunnen er natuurlijk afwijkingen zijn. Dit meldt de Onderwijsinspectie.

De berekening en normering van onderwijsresultaten in het mbo blijft in schooljaar 2021/2022 gelijk aan eerdere jaren. 
 
Als tijdens een onderzoek blijkt dat een driejaarsgemiddelde onder de norm komt, dan gaat de Onderwijsinspectie in gesprek met het bestuur. Zij gaan dan na in hoeverre deze onvoldoende wordt veroorzaakt door de coronacrisis.
 
Als een opleiding een langjarige onvoldoende trend laat zien, gaat het onderzoek verder dan de coronacrisis. Het gesprek zal gaan over de analyse door de instelling, van eerder gesignaleerde tekorten en de te verwachten effecten van ingezette verbetermaatregelen.
 
Uiteraard blijft de Onderwijsinspectie de onderwijsresultaten voor het jaar 2020/2021 nauwlettend monitoren op de mogelijke effecten van de coronacrisis.
 
Door: Nationale Onderwijsgids