Het pygmalion-effect onder leraren: wat is dit?

Het pygmalion-effect is een term die voorkomt in onder meer het onderwijs. Het betekent dat docenten, zowel bewust als onbewust, verwachtingen hebben van sommige leerlingen. Met deze verwachtingen worden de prestaties van leerlingen impliciet gestuurd. Dit kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben. 

Positieve gevolgen zijn dat hoge verwachtingen daadwerkelijk tot betere prestaties leiden bij leerlingen. Aan de andere kant zorgen lage verwachtingen tot slechtere prestaties bij leerlingen. Dit laatste staat ook wel bekend als het Golem-effect. De prestaties van leerlingen houden dus verband met de verwachtingen die docenten van hen hebben.
 
Robert Rosenthal en Leonore Jacobson noemden het effect voor het eerst. Zij voerden diverse experimenten uit, waarbij naar voren kwam dat docenten leerlingen op een andere manier behandelden op basis van hun verwachtingen van de leerlingen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bronnen: vernieuwenderwijs.nl, Thieme Meulenhoff, talentontwikkeling.com