Normal_school__klas__potlood__schrijven_

Elk jaar wordt onderzocht hoe de keuzedelen worden benut in het onderwijs. Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft de rapportage over de monitor keuzedelen gepubliceerd. De rapportage beschrijft de ontwikkelingen in zowel het register keuzedelen, als in het aanbod van keuzedelen op scholen. Ook biedt de monitor inzicht in de door studenten gekozen keuzedelen. In de rapportage wordt ook ingegaan op behaalde resultaten op keuzedelen. Dit meldt Rijksoverheid. 

Naast de rapportage is ook een dashboard keuzedelen ontwikkeld. Dit dashboard kan geraadpleegd worden om meer gedetailleerde informatie over keuzedelen te vinden. Minister Van Engelshoven is voornemens om voor het eind van het jaar een brief over keuzedelen aan de Tweede Kamer te sturen. 
 
De monitor is te vinden op de website van SBB
 
Door: Nationale Onderwijsgids