Normal_inspectie_van_het_onderwijs_logo_goed

Deze week is de inspectie gestart met een onderzoek naar de manier waarop scholen basiswaarden bevorderen, als onderdeel van de wettelijke burgerschapsopdracht van scholen. Het onderzoek richt zich onder meer op hoe scholen invulling geven aan thema’s waarover morele opvattingen sterk kunnen verschillen, bijvoorbeeld seksuele diversiteit. De inspectie bezoekt zowel aangekondigd als onaangekondigd een breed scala aan scholen. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

De wet schrijft scholen voor dat ze actief burgerschap en sociale integratie bevorderen. Daarnaast moet het onderwijs ervoor zorgen dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Daarbij moeten scholen ervan uitgaan dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving.
 

Breed onderzoek

De minister heeft de inspectie gevraagd om onderzoek te doen naar lesmateriaal op islamitische scholen, en daarbij te beoordelen of deze scholen genoeg doen aan burgerschapsonderwijs. Aanleiding waren publicaties over een islamitische onderwijsmethode over seksuele voorlichting. De inspectie gaat dit onderzoek breder invullen, omdat de discussie die hieraan ten grondslag ligt verder voert dan de vraag of een bepaalde lesmethode binnen een denominatie wel of niet kan.
 
Dat betekent dat scholen met verschillende achtergronden en levensbeschouwelijke opvattingen in het onderzoek betrokken worden. Het betreft scholen uit het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs, en instellingen uit het mbo.
 
Het rapport wordt naar verwachting in de loop van februari 2020 gepubliceerd.
 
Door: Nationale Onderwijsgids