Logo_samenwerking34

Het is regelmatig in het nieuws: de toenemende tekorten aan personeel voor bedrijven en instellingen. Dit geldt ook voor de Leidse regio. Er is daar met name een tekort aan technisch personeel en er zijn handen tekort in de zorg. De toeristische sector, de zogenaamde hospitality branche, gaat daarnaast de komende jaren enorm groeien. In die sector zijn veel banen te verwachten. Reden voor het economische samenwerkingsverband Economie071om hier werk van te gaan maken. Nanning Mol, wethouder gemeente Voorschoten: “We hebben maatwerk nodig in de Leidse regio. We moeten kijken naar wat bedrijven hier op korte en lange termijn nodig hebben en hoe het onderwijs daarbij kan aansluiten.” Dit meldt gemeente Leiden.

Certificaten hebben de toekomst

In Economie071 zitten onderwijs- en kennisinstellingen en ondernemersverengingen en de zes gemeenten in de Leidse regio aan tafel. Peter Jongejan, voorzitter van ondernemersvereniging Katwijk: “Met elkaar kunnen we snel tot een aanpak komen die werkt. Daarbij moet er goed worden geluisterd naar wat bedrijven nodig hebben. Vaak zijn zij geholpen met leerlingen die over een aantal handige vaardigheden beschikken. Een volledig diploma is niet altijd nodig. Als we met certificaten kunnen gaan werken, komt er snel een groep goeie krachten op de arbeidsmarkt. Deze aanpak biedt overigens ook kansen voor mensen die uit een andere werkomgeving komen en van sector willen wisselen.”
 

Ondernemers hard nodig

Opleiden via certificaten vraagt om een aanpassing van het onderwijs. Ricardo Winter, lid College van Bestuur van mboRijnland: “Het mbo heeft al goede ervaringen met het opleiden in de praktijk. Zo vindt het onderwijs steeds vaker bij bedrijven zelf plaats en niet meer in de schoolbanken. Deze centra voor innovatief vakmanschap werken heel goed voor alle partijen. Ik zie voor de Leidse regio ook volop kansen. We hebben het bedrijfsleven daar wel heel hard bij nodig.”
 

House of Skills

Naast het leren in de praktijk zijn sociale en ondernemende vaardigheden ook van belang voor een goede start op de arbeidsmarkt. Omdat leerlingen en werknemers dit niet altijd binnen een bedrijf kunnen leren, wil Economie071 starten met een House of Skills. Winter: “House of Skills is een plek waar leerlingen, maar ook zij-instromers en mensen die van baan willen veranderen, kunnen werken aan de vaardigheden die het bedrijfsleven vraagt.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids