Logo_samenwerking34

Op Havezathe Den Alerdinck in Laag Zuthem is vandaag RegioOpleiders van start gegaan, een bijzonder initiatief van veertien onderwijsinstellingen in de regio Zwolle. Werkgevers kunnen bij RegioOpleiders terecht voor maatwerkopleidingen  en -intervisie. "Wil je gaan voor een toekomstbestendige, vitale economie in de regio, dan is het belangrijk dat werkgevers hun werknemers de kans geven om zich voortdurend, een leven lang te kunnen ontwikkelen", zegt directeur Douwe Prinsse van RegioOpleiders. "Want beroepen en ambachten veranderen steeds sneller. Onderwijs is hierbij onmisbaar." Dit meldt Landstede Groep.

De Coöperatie RegioOpleiders U.A. is een initiatief van de Zw8lse, de acht Zwolse mbo en hbo-scholen (Deltion College, Landstede Groep, Cibap, Zone.College, Windesheim, KPZ, VIAA en Artéz) en de NRTO, branchevereniging van de particuliere opleiders. Inmiddels hebben ook het Alfa College en het Drenthe College zich aangesloten. ‘RegioOpleiders werkt volgens een heel simpele formule’, legt Prinsse uit. ‘We schakelen en makelen tussen werkgevers en opleidingsinstituten. Als een werkgever een specifieke opleidingsvraag heeft, zetten wij die uit bij onze leden, die vervolgens een maatwerkproduct offreren. Het handige is dat de werkgevers zo bij één loket terecht kunnen.’  Met RegioOpleiders worden op deze manier kwalitatieve vraagstukken op de arbeidsmarkt van de regio Zwolle opgelost. ’De samenwerking tussen onderwijsinstellingen en particuliere aanbieders van scholing is nieuw en uniek’ zegt Prinsse. ‘MBO in Bedrijf van het ministerie van OCW ondersteunt het initiatief en de Argumentenfabriek is bij het gehele voortraject betrokken geweest en heeft er een boek over gepubliceerd. RegioOpleiders dient als voorbeeldproject in het land.’
 

Ontzorgen

Het initiatief sluit aan op de ambities van de Human  Capital Agenda van de regio Zwolle voor de werknemers in de regio: beschikbaar, wendbaar en inclusief. "Onze regio doet het al jaren goed op veel fronten. Maar om vitaal te blijven is het belangrijk om voldoende en kwalitatief goed geschoold personeel te hebben. Om in te kunnen spelen op de snel veranderende vraag is een leven lang ontwikkelen essentieel", zegt Prinsse. "Door het aanbieden van training, begeleiding en intervisie ondersteunen we werknemers zodat ze zich niet alleen kunnen professionaliseren, maar ook breed inzetbaar en flexibel zijn. Wij creëren scholing die aansluit op de praktijk en die voor werkgevers gemakkelijk vindbaar is. Kortom: wij houden ons bezig met arbeidsmarktrelevant opleiden, we ontzorgen werkgevers en dragen bij aan wendbare oplossingen voor de regio Zwolle."
 
Door: Nationale Onderwijsgids