Logo_sbb-logo-2016-

Mbo-studenten geven hun stages en leerbanen gemiddeld een 8. Van de praktijkopleiders van erkende leerbedrijven krijgen stages en leerbanen gemiddeld een 7,5. Dat blijkt uit de derde BPV Monitor over 2018 die SBB vandaag publiceert. Dit meldt SBB.

Naast de rapportcijfers 8 en 7,5, die hetzelfde zijn als in 2017, laat de BPV Monitor zien dat de tevredenheid van bbl-studenten over de aansluiting van de werkzaamheden tijdens de leerbaan op het niveau van hun opleiding toenam van 79 procent in 2017 naar 83 procent in 2018.
 

Goed beeld van het beroep

Van de bol-studenten was 67 procent tevreden over de voorbereiding door het leerbedrijf op de stage. In 2017 was dat 64 procent. Verder is 89 procent van de ruim 40.000 bevraagde praktijkopleiders tevreden over het werk dat de student heeft uitgevoerd tijdens de stage of leerbaan. Van de bijna 9.000 studenten is 92 procent tevreden of zeer tevreden over wat ze in die periode leerden.
 
Bijna alle studenten kregen een goed beeld van het beroep waarvoor ze leren. Ongeveer 90 procent van de respondenten geeft aan dat er op enig moment overleg was met het bedrijf en de school, al vond 25 procent dat het aantal contactmomenten te weinig was.
 

Kwaliteit verbeteren

Met de BPV Monitor meten onderwijs en bedrijfsleven in SBB-verband sinds 2016 de kwaliteit en tevredenheid van het leren in de praktijk. Dat gebeurt door vragen te stellen aan de praktijkopleider van het erkende leerbedrijf en de student. De uitkomsten worden door leerbedrijven en scholen gebruikt om de kwaliteit van stages en leerbanen te verbeteren. In 2019 blijft SBB de tevredenheid meten.
 
In 2018 werden ruim 200.000 praktijkopleiders en 23.000 studenten uitgenodigd voor een evaluatie van de bpv-periode. Ruim 40.000 praktijkopleiders en bijna 9.000 studenten vulden de vragenlijsten volledig in. De landelijke rapportage van de BPV Monitor 2018 is te vinden via www.s-bb.nl/bpvmonitor.
 
Door: Nationale Onderwijsgids