Normal_kok_koken_horeca_mbo_kip_vlees_snijden

De Kamer debatteerde gister met minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) over het middelbaar beroepsonderwijs. De monitor die de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) in 2018 heeft uitgebracht, was aanleiding voor een debat over het middelbaar beroepsonderwijs. Het mbo is van groot belang, zegt El Yassini (VVD), want "mbo'ers vormen de ruggengraat van de Nederlandse samenleving". Dit meldt de Tweede Kamer.

Goed dat de minister de positie van mbo-studenten in de Wet educatie en beroepsonderwijs wil vastleggen en de huidige onderwijsovereenkomst wil afschaffen, zegt Beertema (PVV). Daar is Kwint (SP) het mee eens, want die onderwijsovereenkomst diende volgens hem meer de belangen van de instelling dan van de student.

Toelating

Steeds meer mbo-opleidingen hanteren een numerus fixus, zegt Van Meenen (D66). Hij wil dat instellingen voortaan vooraf toestemming moeten vragen om zo'n numerus fixus in te stellen.
Kuik (CDA) vindt het onlogisch om studentenstops te hanteren voor bijvoorbeeld mbo-opleidingen techniek en zorg. Voor sectoren met tekorten moet het aantal opleidingsplekken zo snel mogelijk worden vergroot, bepleit Kwint (SP).
 
Dat mbo-instellingen voor bepaalde opleidingen een numerus fixus instellen, vindt Beertema (PVV) logisch, want zij moeten een afweging maken tussen het toelatingsrecht en de kansen op een baan bij grote aantallen studenten.
 
Het is nog onduidelijk of vaker een numerus fixus wordt gehanteerd, reageert minister Van Engelshoven. Vóór de zomer komt zij met een monitor van het toelatingsrecht. Als meer opleidingen in tekortsectoren een numerus fixus blijken in te stellen, dan "gaan we daar vanzelfsprekend wat aan doen", aldus de minister.
 
De vroege aanmelddatum leidt volgens Bisschop (SGP) tot een systeem van "wie het eerst komt, het eerst maalt", waarvan juist kwetsbare studenten het slachtoffer kunnen worden. Özdil (GroenLinks) wil daarom één landelijke aanmelddatum. Een goed idee, vindt Van Engelshoven. Zij gaat in overleg met de MBO Raad.