Normal_geld__biljet__bankbiljet

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken kent dit jaar een aanzienlijk hoger bedrag toe aan de subsidieregeling MKB!Idee. De regeling krijgt er 5,5 miljoen euro bij en stijgt daarmee naar 7,5 miljoen euro. MKB!Idee, die ondernemers van midden- en kleinbedrijven ondersteunt bij investeringen in scholing en ontwikkeling van werkende mensen, is in 2018 in het leven geroepen en eindigt per 2022. Dit meldt de MBO Raad.

Het is voor mbo-scholen zelf niet mogelijk een aanvraag in te dienen. Wel kan er door de subsidieregeling een bijdrage geleverd worden aan een leven lang ontwikkelen, doordat scholen mee kunnen doen met de samenwerkingsverbanden die wel in aanmerking komen voor de regeling. 
 
Van de 199 aanvragen die in 2018 zijn ingediend, zijn er 14 goedgekeurd. In ruim dertig procent van de toegekende projecten doet een mbo mee. De sectoren Industrie en Informatietechnologie en de categorieën Samenwerking onderwijs-bedrijfsleven en Versterken van de leercultuur konden rekenen op de meeste toekenningen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids