Normal_huiswerk__begeleiding__uitleg__studenten__vo__mbo__hbo__docent

Twaalf mbo-locaties van Landstede Groep hebben opnieuw het vignet Psychosociaal Welbevinden, onderdeel van de Gezonde School, ontvangen. Elke drie jaar wordt bekeken of op de scholen die het vignet behaald hebben alles nog steeds in orde is. Dat meldt Landstede Groep.

Verschillende mbo-locaties van Landstede Groep hadden al langer de vignetten Voeding en Bewegen & Sport. Twaalf mbo-locaties hebben nu ook het Vignet Psychosociaal Welbevinden ontvangen, voor een aantal van hen al het derde vignet. Het gaat om Menso Alting in Zwolle en de Landstede MBO locaties in Harderwijk, Raalte, Lelystad, Dronten en Zwolle.

Het thema Psychosociaal Welbevinden gaat over het algemene welbevinden van studenten en medewerkers, het bevorderen van een prettig schoolklimaat en het stimuleren van sociale competenties. Ook het voorkomen en tijdig signaleren van en handelen bij psychosociale problematiek is van belang. Wil een school in aanmerking komen voor het vignet, dan moet actief gewerkt worden aan gezondheidseducatie, de fysieke en sociale omgeving, signalering en beleid. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids