Normal_studenten_klusjes_tuinieren

De AOC Raad, sectororganisatie voor het groene onderwijs in Nederland, heeft verontwaardigd gereageerd op uitspraken van minister Bussemaker van Onderwijs tijdens het Kamerdebat over de onderwijsbegroting. Op vragen van de Kamer antwoordde zij dat er naar haar mening geen (groot) verschil bestaat tussen de bekostiging van AOC's en andere mbo-instellingen. Volgens de AOC Raad is echter het tegendeel waar. Dit meldt de AOC Raad.

Berekeningen tonen volgens de AOC Raad aan dat het groene onderwijs vanaf 2016 substantieel minder geld krijgt dan de rest van het mbo. Door bezuinigingen bij het ministerie van Economische Zaken, waaronder de AOC's vallen, zou er een ongelijkheid van 28 miljoen euro zijn ontstaan. Dat betekent volgens de AOC Raad dat voor vergelijkbare opleidingen groene scholen straks 1500 euro per student minder ontvangen dan ROC's. Voor opleidingen zoals dierenartsassistent (AOC) en doktersassistent (ROC) is het verschil zelfs ruim 1700 euro.

De Christen Unie heeft een amendement ingediend om de voorgenomen bezuiniging op het groene mbo ongedaan te maken. De AOC Raad roept alle Kamerfracties op het amendement te steunen. Door het vertrek van staatssecretaris Dijksma is de behandeling van de begroting van Economische Zaken in de Tweede Kamer voorlopig uitgesteld.

© Nationale Onderwijsgids