Normal_sigaret_roken

De PO Raad, VO Raad en MBO Raad hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Alliantie Nederland Rookvrij. De raden voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zien het als een taak van scholen om leerlingen en studenten te leren wat de risico's van roken zijn voor de gezondheid.

Sinds 2012 werken de onderwijsraden samen via de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL). De Gezonde School-aanpak is een praktische manier om scholen te helpen bij een structurele verbetering van gezondheid op school. Scholen die een gezond beleid voeren krijgen een vignet verdienen.

De ambities van de Alliantie passen binnen de doelstellingen van de Gezonde School. De onderwijsraden hopen scholen verder te kunnen stimuleren om actief beleid te voeren tegen roken met lessen en activiteiten die (beginnen met) roken ontmoedigen. De raden streven ernaar om minimaal 850 vignetten Gezonde School te kunnen uitreiken aan basis-, middelbare en mbo-scholen.

Als eerste daad binnen de samenwerking tekende voorzitter Jan van Zijl van de MBO Raad de pledge aan het ministerie van Volksgezondheid om actief aan de slag te gaan met het programma 'Alles is Gezondheid' van het Nationaal Programma Preventie. Bovendien is het mbo-gedeelte van de website Gezondeschool.nl vernieuwd en gebruiksvriendelijker gemaakt

© Nationale Onderwijsgids