Kinderopvang mag medewerkers in opleiding langer inzetten

Kinderopvangorganisaties krijgen langer de ruimte om meer beroepskrachten in opleiding formatief in te zetten. Wel verbindt minister Van Gennip hier een nieuwe voorwaarde aan, zodat deze medewerkers niet te snel te veel verantwoordelijkheid krijgen. Er moet een begeleidingsplan komen waar de beroepskracht in opleiding, de praktijkbegeleider en de opleidingsbegeleider schriftelijk mee hebben ingestemd. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Sinds 1 januari 2022 mag, tijdelijk, de helft van de medewerkers binnen de formatie op een kindercentrum in opleiding zijn. Voorheen was dit een derde. Deze maatregel is genomen vanwege de personeelstekorten en hoge werkdruk in de kinderopvang. Door deze maatregel zijn er meer mogelijkheden om de personeelsplanning rond te krijgen. Minister van Gennip verlengt deze maatregel tot 1 juli 2026.

Begeleidingsplan aanwezig 

Het is belangrijk dat er zorgvuldig gekeken wordt of de beroepskracht in opleiding het aan kan om formatief op een groep te staan. Daarom introduceert de minister een nieuwe voorwaarde. Er moet een begeleidingsplan zijn voor de beroepskracht in opleiding, waarmee zowel de betreffende medewerker, de praktijkbegeleider en de opleidingsbegeleider schriftelijk instemmen.

Door: Nationale Onderwijsgids