Kinderopvangtoeslag in 2025 omhoog voor gezinnen met een middeninkomen

De kinderopvangtoeslag gaat volgend jaar stapsgewijs omhoog, waarschijnlijk voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen ongeveer 29.400 en 159.200 euro. Dit voorstel gaat vandaag in internetconsultatie. Het maakt kinderopvang betaalbaarder voor middeninkomens, stimuleert (meer) werken en zorgt ook voor meer zekerheid over het inkomen. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “We werken aan een nieuw financieringsstelsel voor de kinderopvang. Hierin hebben ouders meer zekerheid over de kosten en worden kinderopvanginstellingen rechtstreeks gefinancierd. Ook willen we kinderopvang voor de meeste ouders goedkoper maken, zodat meer werken meer loont. We verwachten dat hierdoor de vraag naar kinderopvang toeneemt. Om het aanbod mee te laten groeien gaat de kinderopvangtoeslag stapsgewijs omhoog tot 2027.”

Verhoging van de kinderopvangtoeslag 

Het kabinet heeft in totaal 429 miljoen euro uitgetrokken voor de verhoging van de kinderopvangtoeslag in 2025. Dit bedrag is het eerste deel van het extra budget voor kinderopvangtoeslag dat het kabinet tot 2027 heeft gereserveerd.

Maximum uurprijzen en toetsingsinkomens aanpassen 

Met het ontwerpbesluit dat vandaag in internetconsultatie gaat, wil de minister de toeslagpercentages, maximum uurprijzen en toetsingsinkomens van de kinderopvangtoeslag voor 2025 aanpassen. Het definitieve besluit wordt uiterlijk in oktober gepubliceerd, zodat de Dienst Toeslagen voldoende tijd heeft om de wijzigingen door te voeren in de systemen. De aanpassing van de toeslagpercentages is niet definitief en kan voor die tijd nog wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de internetconsultatie die vandaag start.

Loon- en prijsontwikkeling 

Ook worden met het ontwerpbesluit de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag geïndexeerd op basis van de geraamde loon- en prijsontwikkeling. Zo beweegt de kinderopvangtoeslag mee met het gemiddelde prijspeil in de economie en blijft kinderopvang toegankelijk en betaalbaar voor werkende ouders. In 2025 worden de maximum uurprijzen met 4,83 procent geïndexeerd en de toetsingsinkomens met 3,87 procent. Door de maximum uurprijzen iets lager te indexeren (met 0,04 euro) wordt het bijvoorbeeld mogelijk om het budget voor de vangnetregeling Sociaal Medische Indicatie (SMI) te verhogen. Tot slot worden de maximum uurprijzen voor de gastouderopvang met 0,21 euro extra verhoogd om de kwaliteit van gastouderopvang te verbeteren.

De maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag voor 2025 bedragen daarmee 10,71 euro in de dagopvang, 9,52 euro in de buitenschoolse opvang en 8,10 euro in de gastouderopvang.

Belangstellenden kunnen tot en met 6 mei 2024 reageren via deze website

Overheidsvergoeding 

Om de zekerheid voor ouders te verhogen en de risico’s te verlagen heeft het kabinet bouwstenen ontwikkeld voor een nieuw financieringsstelsel. Hierin vragen de kinderopvangorganisaties een overheidsvergoeding aan in plaats van ouders. Ouders betalen een eigen bijdrage. Vooraf wordt getoetst of een ouder voldoet aan de voorwaarden, in plaats van achteraf. De Tweede Kamer is hierover begin april geïnformeerd.

Door: Nationale Onderwijsgids