Amsterdamse scholen, gemeente en kinderopvang slaan handen ineen

Iedere dag zetten onderwijsprofessionals en pedagogisch medewerkers zich in om kinderen de best mogelijke toekomst te bieden. Tegelijkertijd is het tekort aan leraren weer toegenomen en heeft de kinderopvang veel last van personeelstekorten. De problemen zijn ook nog eens ongelijk verdeeld over de stad waardoor nog te veel kinderen en jongeren niet kunnen profiteren van goed onderwijs of goede opvang. Omdat de maatschappelijke opgave te groot is voor de individuele partijen en onderlinge solidariteit nodig is om de problemen op te lossen slaan zij nu samen met de gemeente de handen ineen voor een gezamenlijke aanpak. Dit meldt de gemeente Amsterdam. 

"Het is belangrijk dat we in Amsterdam gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor onze kinderen en hun toekomst. Personeelstekorten, toenemende kansenongelijkheid en verschillen in onderwijskwaliteit zorgen voor een stevige opgave. Gezamenlijk voelen we de maatschappelijke verantwoordelijkheid om samen te samen te werken en ons maximaal in te zetten om recht te doen aan ieder kind. Dit hebben we samen verwoord in deze afspraken”, aldus onderwijswethouder Marjolein Moorman.

Wethouder Sofyan Mbarki (MBO en Toeleiding Arbeidsmarkt): "Door een goede samenwerking met alle verschillende onderwijsinstellingen – van voorschool tot beroepsonderwijs – en het bedrijfsleven kunnen we leerlingen en studenten beter begeleiden in hun ontwikkeling naar volwassenheid en wendbaar maken voor de arbeidsmarkt en de samenleving. Een belangrijke stap hierin is een verbeterde aansluiting van het voortgezet onderwijs op het mbo. Hiermee zorgen we voor een hogere instroom van mbo-studenten en uiteindelijk voor meer personeel, met name in de sectoren die cruciaal zijn voor de maatschappelijke opgaven in onze stad."

Onderwijs Ambities Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft het onderwijsveld aan tafel gevraagd om samen ambities te formuleren en afspraken te maken die een antwoord geven op de grote uitdagingen waar de stad voor staat. Het doel is een opvang- en onderwijsaanbod waarin kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen en perspectief hebben. De samenwerkende partijen hebben op de volgende thema’s ambities geformuleerd: onderwijskwaliteit, personeelstekort, integrale aanpak van onderwijs, jeugdzorg, veiligheid, welzijn en armoede, doorstroom en aansluiting én aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

Door: Nationale Onderwijsgids