Tweede Kamer wil betere rechtsbescherming kinderen en ouders

De rechtsbescherming van kinderen en ouders moet zo snel mogelijk worden verbeterd. Die heeft bij de uithuisplaatsing van kinderen van gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire ernstig tekortgeschoten, vindt de Tweede Kamer. Het kabinet moet hier nu echt werk van maken.

Een van de manieren om dat te bereiken, is om kinderen het recht te geven om zich door een zelfgekozen steunpersoon uit het eigen netwerk te laten bijstaan, denkt het CDA. Kamerlid René Peters diende een motie in om te regelen dat de hulp van zo'n steunpersoon actief aan kinderen wordt aangeboden.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) staat daar welwillend tegenover. De Kamer stemt dinsdag over deze CDA-motie en de andere moties die in het debat over uithuisplaatsingen zijn ingediend.

Geen vertrouwen

De aanpak van uithuisplaatsingen van slachtoffers van de toeslagenaffaire moet "absolute prioriteit" krijgen, vindt de Kamer met de Partij voor de Dieren. De centrale overheid wordt in de toeslagenaffaire vaak als dader gezien waardoor gedupeerden geen vertrouwen hebben in een aanpak vanuit het kabinet, zei PvdD-Kamerlid Lammert van Raan. Gemeenten moeten daarom meer regelruimte krijgen om per gezin een aanpak op maat te kunnen maken.

Een motie van de PvdD daartoe is breed ondertekend, ook door de coalitiepartijen.

Vrijwillige uithuisplaatsing

De Kamer wil ook weten hoeveel kinderen van gedupeerde ouders vrijwillig uit huis zijn geplaatst, dat wil zeggen; niet op last van de rechter. Pieter Omtzigt (Groep Omtzigt) diende daartoe een motie in. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) gaat zijn best doen om zoveel mogelijk data te verzamelen om hier inzicht in te krijgen, "maar wat niet geregistreerd is, kan ik niet achterhalen", waarschuwde de bewindsman.

Een groot deel van de 28 moties is door het kabinet ontraden. Zoals eerder tijdens het debat duidelijk werd, wil het kabinet zich niet vastpinnen op de deadline van 1 juli om alle lopende uithuisplaatsingen van een herbeoordeling te laten voorzien. Die herbeoordeling moet de weg vrijmaken voor in ieder geval het herstel van contact tussen uit huis geplaatste kinderen en hun ouders, en waar mogelijk hereniging. De motie van de PVV werd ontraden. Ook het ondersteuningsteam krijgt, in ieder geval voorlopig, niet meer bevoegdheden.

De oppositie gaf aan het einde van het debat aan het gevoel te hebben dat het kabinet nauwelijks iets verandert aan de situatie.

Door: ANP