Scholen en kinderopvang niet meer zomaar dicht als coronavirus weer oplaait

Na 1 juni kunnen scholen, kinderopvang en contactberoepen zoals kappers niet meer opeens worden beperkt of gesloten, mocht het coronavirus weer opvlammen. Het kabinet haalt deze bepalingen uit de zogeheten Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm), schrijft zorgminister Ernst Kuipers aan de Tweede Kamer.

Ook een maximale groepsgrootte op locaties en beperkingen voor hotels en vakantieparken gaan over drie maanden uit de 'gereedschapskist' van het kabinet. Deze maatregelen kunnen dus niet zomaar in een persconferentie worden aangekondigd. Als het kabinet later alsnog deze coronamaatregelen noodzakelijk vindt, dan moet er eerst een nieuw wetsvoorstel komen, dat door beide Kamers moet worden goedgekeurd.

Zesde verlenging 

Er waren al enkele bepalingen geschrapt en de verdere afbouw van de Twm gebeurt op 1 juni, als de zesde verlenging ingaat. De tijdelijke wet werd ingevoerd om de eerste noodwetgeving en besluiten een wettelijke en grondslag te geven, waarin het parlement een grotere rol kreeg.

Coronamaatregelen 

Er blijven nog allerlei coronamaatregelen over, die wel snel kunnen worden doorgevoerd. Het gaat dan onder meer om het aanhouden van een veilige afstand, de inzet van het coronatoegangsbewijs, de beperking of sluiting van evenementen, horeca of publieke plaatsen, regels voor zorginstellingen en voor inreizigers.

Maandag vergadert de Kamer over de vijfde verlenging van de Twm, die overigens al is ingegaan.

Langetermijnstrategie

Het kabinet werkt al enige tijd aan een strategie voor de manier waarop covid op de lange termijn in toom kan worden gehouden. Daarvoor zijn meerdere scenario's bedacht. Het uitgangspunt daarbij is de samenleving zo open mogelijk te houden.

Mogelijke volgende pandemie 

Sectoren wordt ook gevraagd mee te denken over de aanpak van een mogelijke volgende pandemie. Overigens sluit het kabinet niet uit dat er in het slechtst mogelijke scenario alsnog sectoren moeten worden gesloten.

Door: ANP