Hoop op meer instroom pedagogisch medewerkers door verruiming kwalificaties

Op verzoek van de kinderopvangbranche hebben cao-partijen BMK, BK, FNV en CNV besloten tot het verruimen van de kwalificaties voor de functie van pedagogisch medewerker. Op die manier hoopt de branche op een grotere instroom van pedagogisch medewerkers. Het besluit is op 1 februari 2021 ingegaan. Dit meldt Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK).

Door de verruiming kwalificeren meer diploma’s in combinatie met een aanvullend bewijs voor de functie van pedagogisch medewerker voor de dagopvang of buitenschoolse opvang. Een aanvullend bewijs kan bijvoorbeeld een scholing voor pedagogiek zijn of een keuzedeel. Daarnaast gaat het percentage voor de niet afgeronde hbo-bachelor omlaag. Dit houdt in dat het percentage van 75 procent verlaagd is naar 50 procent om te voldoen aan de kwalificatie-eis voor alleen de buitenschoolse opvang.

Door: Nationale Onderwijsgids