Onderhandelingen nieuwe cao kinderopvang van start in februari

De huidige cao kinderopvang zal op 1 juli 2021 aflopen, en daarom starten de onderhandelingen over de nieuwe cao op 8 februari 2021. De onderhandelingen zullen worden uitgevoerd door vakbonden FNV en CNV en brancheorganisaties BK en BMK. Dit meldt Kinderopvang Totaal.

De brancheorganisaties zijn in gesprek met hun achterban en zullen proberen tot een gezamenlijke inzet te komen voor de onderhandelingen. Het vermoeden is dat de huidige cao, die sinds kort voor de coronacrisis geldt, kritisch bekeken zal worden. Kinderopvangondernemers die door de coronacrisis in de problemen kwamen hebben zich namelijk negatief uitgelaten over de cao.

In de steek gelaten

Blanca Sanz is een van de ondernemers die door de coronacrisis haar kinderopvang moest sluiten. Ze geeft aan zich in de steek gelaten te voelen. “Door de overheid, maar ook door de brancheorganisaties, die zelf hebben voorgesteld dat de opvang de ouderbijdrage terugbetaalt, en die hebben ingestemd met het verbindend verklaren van een cao die in de huidige omstandigheden helemaal niet past.”

Door: Nationale Onderwijsgids