Voor het eerst in jaren minder kinderen naar kinderopvang

In het tweede kwartaal van 2020 is het gemiddeld aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat afgenomen met 3000 ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat betekent dat er voor het eerst in jaren geen toename te zien is. Dit meldt Kinderopvang Totaal op basis van de tweede kwartaalrapportage kinderopvang.

De daling van het gemiddeld aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat is voor een groot deel te verklaren door de coronacrisis. In het tweede kwartaal ging het om gemiddeld 844.000 kinderen, wat een daling van 3000 kinderen betekent. De enige opvang waar er wel een lichte stijging waarneembaar was is de buitenschoolse opvang. Daar maakten in totaal 410.000 kinderen gebruik van, en dat is 1000 meer dan het kwartaal daarvoor. De dagopvang en gastouderopvang zagen allebei een afname.

Bekijk hier de volledige kwartaalrapportage kinderopvang.

Door: Nationale Onderwijsgids