Normal_hoogbegaafd_2

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong komen geregeld in de knel door gebrek aan signalering van hun voorsprong. Door het snelle leren van 'slimme' kinderen zou bij veel begeleiders het beeld ontstaan dat zij geen hulp nodig hebben bij hun ontwikkeling. Toch hebben ook deze kinderen hulp nodig en is vroegsignalering in het belang van deze kinderen. Het maakt hen gelukkiger en kan latere leer- en gedragsproblemen voorkomen. Dat meldt Vakblad Vroeg.

Zo'n 2,5 procent van de kinderen heeft een ontwikkelingsvoorsprong. Dit percentage ligt hoger dan het aantal kinderen dat bijvoorbeeld de diagnose autisme krijgt. Het is voor jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong belangrijk om te weten dat zijn hersenen sneller werken dan bij andere kinderen. De kinderen kunnen zich eenzaam en ongelukkig gaan voelen als zij geen kinderen om zich heen hebben die qua ontwikkeling even ver zijn. Dit kan zich uiten in sociale onhandigheid en onderpresteren op school.

Vroegsignalering is dus ook erg belangrijk voor kinderen die een voorsprong hebben, zodat ook deze kinderen een gezonde ontwikkeling hebben. Ook peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen hebben hier een rol in. Die partijen moeten namelijk adequaat inspelen op de behoeftes van het kind.

Op het Jaarlijks Congres Vroegsignalering op woensdag 17 februari in Eindhoven wordt ook aandacht besteed aan dit onderwerp. Zo geeft expert Begaafdheid Fanny Cattenstart, werkzaam bij de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong en GripopTalent, hierover een workshop. Centraal staat de vraag wat aandachtspunten zijn voor zorgprofessionals en wat zij kunnen doen om latere leer- en gedragsproblemen van hoogbegaafde kinderen te voorkomen. Op www.congresburo.com is meer informatie te vinden over het congres. 

© Nationale Onderwijsgids