Normal_515px-01._diederik_samsom

PvdA-leider Diederik Samsom ziet het liefst kinderen op 3-jarige leeftijd al naar school gaan. Volgens Samsom worden de verschillen in de samenleving steeds groter. Door de kinderen eerder naar school te sturen worden deze verschillen kleiner. Dit meldt Trouw.

“De verschillen in de samenleving worden steeds hardnekkiger en dreigen ze van generatie op generatie te worden overgedragen. Sociaal-democraten mogen zich hier nooit bij neerleggen. Verheffing en verbinding is onze opdracht”, zegt Diederik Samsom. Kinderen leren niet-cognitieve vaardigheden al op zeer jonge leeftijd aan. Daarom wil de PvdA-leider dat kinderen al op driejarige leeftijd naar school gaan.

© Nationale Onderwijsgids