Normal_location-162102_640

De realisatie van de Talentencampus in Venray is weer een stap dichterbij gekomen. Er zijn drie locaties geselecteerd die in aanmerking komen om de nieuwe school voor onder anderen speciaal onderwijs te gaan huisvesten. De locaties zijn het St. Annaterrein, de locatie van basisschool De Hommel aan de Oostsingel en het gebouw van De Hoebert aan de Westsingel. Dit meldt Peel en Maas Venray.

De Talentencampus moet een nieuwe school in Venray worden waar alle kinderen van 0 tot 12-13 jaar hun onderwijs gaan volgen. Het is de bedoeling dat de nieuwe locatie alle expertises en voorzieningen onder een dak gaat samenvoegen die nodig zijn om ieder kind passend onderwijs en opvang te bieden. Het motto van de Talentencampus is daarbij ´Gewoon als het kans, speciaal als het moet´.  Leerlingen van speciale basisschool Focus en van speciaal Onderwijsgroep Buitengewoon (eerder SSONML) zullen ook hun onderwijs gaan volgen in de Talentencampus. Deze scholen zijn momenteel in Geijsteren gevestigd, in de voormalige basisschool van deze plaats. De leerlingen zullen hier tot media 2016 blijven. Het is de bedoeling dat de Talentencampus tegen die tijd klaar is. 
 
De talentencampus gaat uit minstens 250 leerlingen bestaan. Ook komenn er een peuterspeelzaal en kinderopvang. Op 22 januari wordt de locatiekeuze besproken in de commissie Leven. De gemeenteraad heeft op 15 februari het laatste woord.
 
© Nationale Onderwijsgids