Normal_njilogotriplep150_nederlands_jeugdinstituut_nji_logo

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) organiseert op 26 januari een landelijke bijeenkomst over de werkwijze Alert4You. Centraal staat de vraag hoe de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp verder verbeterd kan worden in het licht van het passend onderwijs en de transitie van de jeugdzorg. Dit meldt NJi.

Tijdens de bijeenkomst wil het Jeugdinstituut verschillende partijen die met kinderen en jongeren werken uitnodigen om te praten over de nieuwste ontwikkelingen in de samenwerking tussen opvang, zorg en onderwijs. Zo lijkt de werkwijze Alert4You een geschikte methode om toe te passen op de vernieuwde situatie. In de praktijk stuiten hulpverleners en onderwijspersoneel echter op problemen, zo zou blijken uit recent Amsterdams onderzoek.

Alert4You is een werkwijze om de drie takken van jeugdwerk samen te brengen. Gespecialiseerde hulpverleners werken een deel van hun tijd in de kinderopvang en het primair onderwijs om zo de basis van de onderlinge samenwerking te versterken. Op hun beurt krijgen pedagogisch medewerkers en docenten begeleiding waardoor hun kennis en vaardigheid in opvoeding en hulpverlening verbetert. Deze aanpak lijkt goed te passen bij het passend onderwijs en de transitie van de jeugdzorg. Dezelfde uitgangspunten staan centraal: meer preventie, vroegsignalering en hulp dichtbij op de plaats waar dat nodig is.

In de praktijk blijkt de komst van wijkteams, sociale teams en jeugd- en gezinsteams echter niet altijd goed te combineren met Alert4You. Er is behoefte aan specialisme en deskundigheid maar de generalisatie door de jeugd- en gezinsteams kan niet aan die behoefte voldoen. Daarbij schort het aan duidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en het doel van een preventieve aanpak. Hierdoor komt de hulp vaak laat op gang waardoor het effect minder is.

Tijdens de landelijke bijeenkomst wil NJi met professionals in gesprek gaan over de ontwikkelingen. Wat gaat er wel goed en wat kan er gedaan worden om de situatie te verbeteren? Het doel is om gezamenlijk te verkennen op welke manier de pedagogische basis in de kinderopvang en het primair onderwijs versterkt kan worden door de jeugdhulpverleningsteams. Daarbij wordt ook gekeken naar wat de ervaring met de werkwijze Alert4You daaraan kan bijdragen.

De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht op 26 januari van 13.00 uur tot 15.30 uur. Aanmelden kan via Diana Prins, d.prins@nji.nl. Er is plaats voor 50 deelnemers.

© Nationale Onderwijsgids