Normal_kind_opvang_spelen_rekken_klimmen

De landelijke kinderopvangorganisatie Humanitas en de lokale Stichting Kinderopvang Enschede (SKE) willen gaan samenwerken. Beide organisaties tekenden een intentieverklaring om de mogelijkheden van een samenwerking te onderzoeken. De mogelijke samenwerking is een initiatief van SKE omdat de organisatie de vraag naar kinderopvang ziet teruglopen. Dit meldt Kinderopvangtotaal.

Om ondanks de afnemende aanmeldingen kwalitatief goede kinderopvang te kunnen bieden, ging SKE op zoek naar een partner om mee samen te werken. Hoe de krachtenbundeling er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. De komende maanden gaan de organisaties werken aan een plan. Daarbij worden ook de medezeggenschapsraden en vakbonden betrokken.

Stichting Kinderopvang Humanitas is de grootste landelijke organisatie voor kinderopvang. Humanitas heeft in totaal 288 locaties, waaronder ook gastouderopvang en peuterspeelzalen. SKE heeft 66 kinderdagverblijven en 20 peuterspeelzalen in Twente en de Achterhoek.

Onlangs kondigden ook Korein Kinderopvang uit Eindhoven en Skar Kinderopvang uit Arhem plannen aan voor een samenwerking. Ondanks de grote topografische afstand tussen beide organisaties, denken de bestuurders dat de samenwerking bezuiniging in de kosten kan opleveren/ Het gaat dan vooral om samenwerking in logistieke zaken.

© Nationale Onderwijsgids