Nationaal VMBO Congres Henk post

Op 25 en 26 september wordt het Nationaal VMBO Congres 2012 gehouden in hotel Postillion te Bunnik. Het programma is geschikt voor alle leerwegen in het VMBO ook voor mensen die werkzaam zijn in de TL.

Op dinsdag 25 september zal Henk Post, directeur voorgezet onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vertellen over wat de gevolgen zijn van bezuinigingen voor het management en de leraren van onderwijsinstellingen.

1. Als u een ding zou mogen veranderen aan het vmbo, wat is dat dan?
Het vmbo is het fundament van het beroepsonderwijs. Goede vakmensen zijn essentieel voor onze samenleving. Dat moet ook weer de uitstraling van het beroepsonderwijs worden, van vmbo en mbo. Trots op een beroepsopleidende diploma. Inmiddels is het vmbo dusdanig complex met al zijn leerwegen, afdelings- en sectorvakken en speciale trajecten dat het lastig blijkt om uit te leggen wat het vmbo is. Tegelijkertijd gaat de helft van onze jongeren naar het vmbo.

De komende jaren worden dan ook stappen gezet om de herkenbaarheid te vergroten, voor ouders en leerlingen die op de basisschool een keuze moeten maken. Maar ook voor de vervolgopleidingen op het mbo en niet te vergeten voor het lokale bedrijfsleven. Gedegen beroepsonderwijs, ook het voorbereidende beroepsonderwijs, heeft een sterke band met zijn regio. Daarom wordt momenteel gewerkt aan het creëren van herkenbare, stevige opleidingsroutes in het beroepsonderwijs, die gezamenlijk door het regionale beroepsonderwijs en bedrijfsleven worden ingevuld.

2. Wat gaan we van uw plenaire bijdrage leren tijdens het congres?
Ik neem u mee in de trends die belangrijk zijn voor het voortgezet en beroepsonderwijs en beleidsontwikkelingen die de afgelopen periode in gang zijn gezet. Ook blik ik samen met de aanwezigen vooruit op het nieuwe politieke speelveld en de beleidsontwikkelingen die daar mogelijkerwijs bij horen.

3. Waarom is het thema van uw lezing essentieel voor de verbetering van het vmbo?
Het onderwijs werkt voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit. Scholen hebben hierbij veel beleidsvrijheid. Juist omdat niet elke school hetzelfde is. Tegelijkertijd zijn er thema´s die nodig zijn om vanuit Den Haag te worden opgepakt.

Ik informeer de aanwezigen over de landelijke trends en ontwikkelingen die effecten hebben op alle vmbo´s. Deze informatie biedt docenten, schoolleiders en andere betrokkenen kansen om te anticiperen en aan te haken op beleidsontwikkelingen. Zo kan iedereen vanuit zijn eigen rol en positie werken aan een continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

De Nationale Onderwijsgids zal in de aanloop naar dit congres geïnteresseerden en betrokkenen op de hoogte houden door middel van nieuwsberichten, interviews en columns.