Studenten vooral tevreden over de sfeer op hun opleiding, minst over informatie

Studenten in het hbo en wo zijn tevreden over de sfeer op hun opleiding en voelen zich hier veilig om zichzelf te zijn. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2023 onder meer dan 289.000 studenten, die vandaag bekend zijn gemaakt. 79 procent van de studenten geeft aan dat ze tevreden zijn met de sfeer op hun opleiding. 

Naast de sfeer worden de onderwerpen uit het onderdeel betrokkenheid en contact goed gewaardeerd. Onder dit thema vallen stellingen over contact met docenten, je thuis voelen bij je opleiding en het geven en krijgen van feedback. De stelling “Ik voel me veilig om mezelf te zijn op de instelling waar ik studeer”, wordt hierbij het meest onderschreven. 85 procent van de studenten kan zich hierin vinden. Ingrid Kolkhuis Tanke, directeur-bestuurder van Studiekeuze123, wijst op het belang van deze scores. “Het is goed om te zien dat de sfeer op de opleiding goed beoordeeld is en studenten zich veilig voelen om zichzelf te zijn. Dat laat zien dat de meeste studenten zich op hun gemak voelen bij hun opleiding en het draagt bij aan het welzijn van studenten.“

Informatie vanuit de opleiding 

Studenten zijn van alle onderdelen het minst te spreken over de informatie vanuit de opleiding. 59 procent van de studenten is tevreden over dit onderdeel en 14 procent ontevreden. Bij de hbo-bachelorstudenten lijkt de ontevredenheid over dit onderwerp te groeien naarmate ze langer studeren. Van deze groep geeft 13 procent van de eerstejaars aan ontevreden te zijn, ten opzichte van 22 procent van de vierdejaars. In de sector onderwijs zijn gemiddeld de meeste studenten ontevreden over de informatie vanuit de opleiding (19 procent), in de sector Landbouw en natuurlijke omgeving de minste (7 procent).

Tevredenheid 

De algemene tevredenheid onder wo- en hbo-studenten over hun opleiding blijft hoog en is dit jaar zelfs iets gestegen. 73 procent van de studenten is tevreden met de gekozen opleiding, ten opzichte van 72 procent vorig jaar. Net als andere jaren zijn wo-studenten gemiddeld meer tevreden over hun opleiding dan hbo-studenten. Van de wo-studenten geeft 80 procent aan tevreden te zijn over de opleiding, van de hbo-studenten 67 procent. Voor het derde jaar op rij is de tevredenheid over de hbo- en wo-opleidingen uit de sector Landbouw en Natuurlijke omgeving het hoogst met 85 procent, gevolgd door de opleidingen uit de sector Natuur (80 procent) en Taal en Cultuur (79 procent). De opleidingen binnen de sectoren Onderwijs en Economie hebben met 66 en 67 procent gemiddeld een lagere tevredenheidsscore.

Door: Nationale Onderwijsgids