Hoeveel mannen en vrouwen studeren er sinds 1951 in het hoger onderwijs?

Het aantal vrouwen en mannen dat studeerde in het hoger beroepsonderwijs nam de afgelopen vijftig jaar steeds verder toe. Eind jaren zestig trad de Mammoetwet in werking. Het doel van deze wet was om het onderwijs toegankelijker te maken. Het voortgezet onderwijs veranderde hierdoor sterk. Daarnaast werd de leerplicht verhoogd tot 15 jaar. Vanaf het studiejaar 1997/’98 namen iets meer vrouwelijke dan mannelijke studenten deel aan het hbo. Dat meldt het CBS.

Steeds meer mensen volgen een opleiding in het hoger onderwijs. Zo is het aantal studenten in het hbo in de afgelopen tien jaar toegenomen van 424 duizend in studiejaar 2011/’12 naar meer dan 491 duizend in 2021/’22. Voor de universitaire opleidingen ging het om een toename van ruim 245 duizend studenten naar bijna 345 duizend. Sinds studiejaar 2006/’07 volgden meer vrouwen dan mannen een universitaire opleiding. 

Door: Nationale Onderwijsgids