Commissie buigt zich over voorstellen 3e ronde Nationaal Groeifonds

Economische groei geeft ruimte om te blijven investeren in bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur. Daarnaast zorgt groei voor meer inkomen, zodat Nederland ook in de toekomst zijn welvaart behoudt. Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen die bijdragen aan deze toekomstige economische groei. Voor de derde ronde van dit fonds zijn 47 projectvoorstellen ingediend. De adviescommissie buigt zich hierover. Dit meldt Rijksoverheid. 

Het kabinet trekt tussen 2021 en 2026 in totaal 20 miljard euro uit voor investeringen in ‘Kennisontwikkeling’ en ‘Onderzoek, ontwikkeling & innovatie’. De gevraagde bijdragen voor de 47 voorstellen van de derde ronde tellen op tot 9,4 miljard euro en overstijgen dus ruimschoots het bedrag van 4 miljard euro dat voor deze ronde gereserveerd is. Geld wordt beschikbaar gesteld na een positief advies van de commissie en een besluit van het kabinet. Dit besluit verwacht het kabinet deze zomer te nemen.

Kennis- en onderwijsinstellingen

In de eerste en tweede ronde hebben diverse ministeries in samenwerking met publieke en private partijen voorstellen ingediend bij het Nationaal Groeifonds. In de huidige, derde ronde konden bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en andere partijen ook rechtstreeks hun voorstellen indienen bij het Nationaal Groeifonds, via een subsidieregeling. In de eerste twee rondes hebben in totaal 38 projecten een bijdrage of reservering gekregen van in totaal 10,4 miljard euro.

560 miljoen voor mbo, hbo en universiteiten in 2022

In april 2022 kende het Nationaal Groeifonds het programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs het volledige aangevraagde bedrag van 560 miljoen euro toe. De onderwijsinstellingen in het mbo, hbo en wo bundelen hiermee hun krachten om een systeemtransformatie in het onderwijs mogelijk te maken, waarmee het onderwijs door digitalisering – op de campus en online – nog beter aan gaat sluiten op de continu en snel veranderende samenleving en opleidingsbehoeften.

Door: Nationale Onderwijsgids