Nationaal Groeifonds kent mbo, hbo en universiteiten 560 miljoen euro toe

Het Nationaal Groeifonds kent het programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs het volledige aangevraagde bedrag van 560 miljoen euro toe. De aanvraag is gezamenlijk ingediend door alle publieke mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten in Nederland. De onderwijsinstellingen bundelen hiermee hun krachten om een systeemtransformatie in het onderwijs mogelijk te maken, waarmee het onderwijs door digitalisering, op de campus en online, nog beter aan gaat sluiten op de continu en snel veranderende samenleving en opleidingsbehoeften. Dit meldt de MBO Raad in een persbericht. 

“De arbeidsmarkt vraagt in toenemende mate om mensen met digitale vaardigheden,” stelt Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen “Dit gaat over de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt; het is heel belangrijk dat het onderwijs meer kan doen aan het bijbrengen van digitaliseringsvaardigheden.”.

Doelstellingen Digitaliseringsimpuls

In het programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs werken onderwijsinstellingen samen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, de wendbaarheid van het onderwijs te vergroten en de digitale vaardigheden van docenten en lerenden te verbeteren. Er wordt geïnvesteerd in een gezamenlijke ict-infrastructuur en een kennisinfrastructuur voor de sector.

In de eerste fase van het programma richten onderwijsinstellingen ieder een eigen Center for Teaching & Learning in. Daar kunnen docenten(teams) van de betreffende onderwijsinstelling terecht voor advies en training over het (her)vormen van hun onderwijs. Het is de ambitie dat in de komende acht jaar alle 113 instellingen zo’n Center hebben ingericht. Daarnaast starten twee landelijke transformatiehubs waar kennis, innovatie- en ontwikkelkracht van onderwijs, onderzoek, en publieke en private partijen worden gebundeld en samen wordt geëxperimenteerd om complexe vraagstukken op te lossen.

Digitale voorzieningen

Lerenden kunnen dankzij het programma gemakkelijker inschrijven op onderwijsaanbod van alle instellingen en alle studieresultaten zijn op één plek te vinden. Afspraken met uitgevers en bibliotheken zorgen ervoor dat lerenden al hun leermaterialen op één plek kunnen vinden. Lerenden en docenten kunnen zonder zorgen over privacy of security gebruik maken van digitale voorzieningen waarmee ze kwaliteit van het onderwijs en het leren kunnen verhogen.

Het programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs is een initiatief van de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland in samenwerking met SURF, het NRO en andere partnerorganisaties. Het ministerie van Onderwijs was nauw betrokken bij de totstandkoming van het plan en ziet toe op de voortgang van het project.

Door: Nationale Onderwijsgids